Các điều khoản và điều kiện

Bạn có thể thấy các liên kết đến các trang web khác thông qua nền tảng này mặc dù cả trang web của chúng tôi và nền tảng này đều không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với chúng. Các đặc điểm, thông tin và khả năng truy cập của các trang web đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bất kỳ liên kết nào được cung cấp chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không nhằm mục đích khuyến nghị hoặc xác nhận nội dung được tìm thấy ở đó. Mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì tính khả dụng và chức năng của Nền tảng. Tuy nhiên, Keyboardtester.info từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm nếu Nền tảng tạm thời không thể truy cập được do các sự cố kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chấp nhận các điều khoản thông qua sử dụng

Bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện này bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không hạn chế, bằng cách sử dụng hoặc truy cập bất kỳ Sản phẩm nào hoặc chỉ xem trang web. Vui lòng không sử dụng trang web này nếu bạn không chấp nhận Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Quyền sử dụng trang web này của bạn sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào và bất kỳ nội dung nào bạn đã lưu hoặc in bằng trang web này trái với các điều khoản sử dụng cần phải bị xóa ngay lập tức. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc thay đổi các Điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào.

Vui lòng xem lại Điều khoản sử dụng thường xuyên để cập nhật. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng được đăng và bạn sử dụng trang web này sau khi đã được bạn chấp nhận.

Các trang web, phần mềm và nội dung của bên thứ ba

Trang web này có thể tự động tạo các cụm từ tìm kiếm, tham chiếu thư mục hoặc các liên kết khác đưa bạn đến các điểm đến trực tuyến khác. Những nơi này có thể phát hoặc chứa nội dung mà một số người có thể thấy khó chịu, không phù hợp hoặc xúc phạm.

Bạn chấp nhận rằng KeyboardTester.info không kiểm soát các trang web khác này và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung hoặc quảng cáo của họ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả độ tin cậy, tuân thủ bản quyền, tính đúng đắn, đạo đức hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.

Bạn có thể truy cập công cụ bàn phím của chúng tôi tại Keyboard Tester và nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi .

Đừng quên kiểm tra trang giới thiệu về chúng tôichính sách bảo mật của chúng tôi.