Về chúng tôi

Công cụ trực tuyến miễn phí này có tên là KeyboardTester.info được tạo riêng cho những người muốn đánh giá bàn phím của họ mà không lãng phí thời gian. Bạn có thể nhanh chóng xác định xem mọi phím trên bàn phím của mình có hoạt động hay không.

Bất cứ ai làm việc trực tuyến là biên tập viên hoặc chơi trò chơi điện tử đều cần bàn phím. Chúng tôi đã tạo một trang web rất hữu ích với tất cả những cân nhắc này để hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào có thể.

KeyboardTester.info luôn sẵn sàng trợ giúp. Không yêu cầu về máy tính hoặc khả năng hiểu ngôn ngữ của máy tính, chúng tôi cho phép bạn xác định trong một khoảng thời gian ngắn xem các phím không phản hồi do dính phím, phím bị hỏng hay do nguyên nhân nào khác.

Bạn cũng có thể sử dụng KeyboardTester.info để tìm các phím bị hỏng trên bàn phím của mình. Bằng cách sử dụng trang web đơn giản này, bạn có thể kiểm tra mọi phím trên bàn phím của mình.

Bạn cũng có thể muốn xác định có bao nhiêu phím mà bàn phím máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn có thể đăng ký đồng thời hoặc kiểm tra bóng mờ. Bạn có thể muốn kiểm tra xem các phím F2 đến F11 của mình có còn hoạt động hay không. Chúng tôi có tất cả thông tin của bạn trên trang web của chúng tôi.

Kiểm tra xem sự cố đánh máy của bạn là do phần cứng hay phần mềm gây ra. Cả hệ thống bàn phím Mac và Windows đều tương thích với trình kiểm tra bàn phím này.

Chúng tôi thực sự hy vọng rằng bạn sẽ nhận được điều gì đó khi sử dụng công cụ Trình kiểm tra bàn phím của chúng tôi. Hãy chú ý theo dõi khi chúng tôi có kế hoạch mở rộng các tính năng và các lần lặp lại của công cụ kiểm tra nổi bật này.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư và trang điều khoản & điều kiện của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn sử dụng công cụ này, vui lòng truy cập Trình kiểm tra bàn phím .

Đối với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi .